Maling av sjø

Dette er et kurs i maling med sjø som motiv.